Veerkracht

Coaching van jongeren en volwassenen

De definitie van veerkracht is het vermogen om te herstellen van stress en tegenslag.

 

Hoe doen we dat dan? Eigenlijk bouwen we al aan veerkracht als we ons blij en gelukkig voelen, als we doen waar we goed in zijn, als je je talent kan inzetten. We zijn dan in staat om beter om te gaan met moeilijkere situaties. Het voelen en accepteren van jouw emoties is het begin van een veerkrachtige reactie. Werken aan je veerkracht is werken aan jouw authentieke IK. Ik wil je graag helpen om weer te leren luisteren en leven vanuit jouw kern.

We bespreken wat jouw vraag is en we gaan samen op zoek wat er nodig is om de huidige situatie te veranderen. We gaan samen op zoek naar de kern van de vraag. Welke gedachten houden jou bezig? Wat voel je? Welk gedrag brengt dit met zich mee?

Deze coaching kan praktisch van aard zijn, maar ook heel diepgaand en therapeutisch. Iedereen beschikt over tools om zichzelf weer op de rails te zetten. Deze gaan we samen ont-dekken door naar binnen te keren. Het is belangrijk dat we gaan kijken van waar dit gedag komt. Wat heb jij hieruit te leren?

In een coaching ga ik ook vaak terug naar het kind in ons. De belevingswereld van het kind in jou beïnvloedt het leven van jou als volwassene. Het is noodzakelijk dat je hiervan bewust wordt en dat je dit kan integreren voor je groeiproces.

 

Veerkracht